CNS HCP Tour 2016

Počas celej sezóny sa mohli hráči zapojiť do súťaženia o celkové umiestnenie,
podmienkou bolo odohrať aspoň 7 turnajov. V obidvoch kategóriách až finálové
kolo mohlo rozhodnúť,kto sa na akom poradí umiestni. Malo to tak správny náboj.
V kategórii HCP 0-18 si hráči postrážili svoje pozície, v kategórii HCP 18,1-36
p. Grajcár Pavol svojim dobrým výkonom strhol celkové prvenstvo na svoju stranu.
Celkové poradie :
http://golfpiestany.sk/celkovi-vitazi-cns-hcp-tour-2016/