Free Wi-Fi zone Bošáca

Zúčastnili sme sa na slávnostnom otvorení infocentra a Free wi-fi zóny na námestí gen. Štefana Jurecha v Bošáci, kde naša spoločnosť spolu so spoločnosťou COMTEC, s.r.o. prevádzkuje a zabezpečuje túto free wi-fi zónu.
Galéria: